Krakow-Europe 2011 Part 2 - AEHavrilla

My apartment in Kazimierz. Krakow, Poland.

KrakowPoland.